Základní kurz .............. 17500,-

Do kurzu budete zařazeni po odevzdání řádně vyplněné přihlášky, včetně potvrzení od lékaře. Délka kurzu je cca 4 - 6 měsíců, podle počtu uchazečů a časových možností žáka.